Лидерство

Подкаст # 516: Как да ръководя неудържим екип

Всички ние ще поемем ръководни роли в даден момент от живота си. Какво можете да направите, за да гарантирате, че екипът Ви се представя на най-високо ниво?

Подкаст # 582: Основни уроци от велики военни лидери

Подкаст # 427: Дивидентът за отлични постижения

В съвременния свръхконкурентен пазар, на който технологията яде работни места, какво отличава успешните компании и работници от тези, които се карат?

Подкаст # 453: Лидерство в бурни времена